Personoplysninger ansøger

 
Venteliste.
 
Som opnoteret på vores venteliste behandler vi en række oplysninger om dig elektronisk. Vi er forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi har, indhenter, registrerer og i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er. Oplysningerne stammer i øvrigt fra dig selv.
 

Formål med behandlingen.
 
Du bliver bedt om at give en række oplysninger, når du opnoterer dig på ventelisten. Det er nødvendigt, for at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud.
 
Vi skal også bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr.
 
De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten og den senere udlejning af bolig til dig.
 

Personoplysninger og behandlingsgrundlag.
 
Ved opnotering på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: navn, adresse, fødsels-dato, e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, børn samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger.
 
Vi behandler desuden oplysninger om betaling af ventelistegebyr, herunder om der betales via opkrævning eller PBS.
 

Sletning.
 
Hvis du ikke har betalt gebyr for en ny periode, og hvis du ikke reagerer på påmindelse herom, slettes dine oplysninger fra ventelisten.
 
Du kan selv anmode om sletning fra ventelisten.
 
Vi sletter dig dog først fra listen, når vi er berettiget til det efter bogføringsloven.