Opsigelse af lejeaftale

Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. hverdag i en måned.
 

Ønsker du at flytte med mindre end 3 måneders varsel, forsøger vi genudlejning før fristen, dog beregner vi en ekspeditionstid på ca. 6 uger, fra vi har modtaget opsigelsen.

  • Genudlejning kan forsøges pr. den 1. eller 15. i en måned.
  • Ægtepar: Opsigelsen skal underskrives af begge ægtefæller.
  • Opsigelsen sendes med post eller som indscannet fil i mail (info@kristiansdal.dk)               HUSK UNDERSKRIFTER !
     
  • Fraflytter skal IKKE melde flytning til forsyningsselskaberne. Vi aflæser målere ved syn og sørger for indberetning.


Download opsigelsesblanket her