Beboerklage

Klage over medbeboer !


Hvis du GENTAGNE GANGE inden for en periode på ca. 1 måned, føler dig generet af en medbeboers adfærd; larmende, støjende, chikanerende mm., kan du sende en skriftlig klage til os.

Når vi modtager din klage, gennemgår vi den og vurderer, om klagen kan behandles. 

Det er vigtigt, at din klage indeholder:

  • en præcis beskrivelse af hvet enkelt forhold, du klager over
  • præcis angivelse af tid og sted for hændelserne
  • dit navn og adresse
  • påklagedes navn og adresse
  • oplysning om, hvorvidt du selv har taget kontakt til vedkommende
  • desuden bør din klage indeholder underskrift fra dine naboer, naturligvis under forudsætning af, at de også føler sig generet.

Hvis en beboer ikke overholder reglerne for almindelig adfærd og opførsel og ikke retter sig efter vores henstillinger, er vores eneste sanktion at opsige eller ophæve lejemålet. Berettigelsen af opsigelsen/ophævelsen afgøres af Beboerklagenævnet eller Boligretten, hvor der først og fremmest træffes afgørelse på baggrund af beviserne.

Beviserne vil primært bestå i vidneforklaringer, og det vil derfor blive nødvendigt, at du og eventuelle øvrige klagere møder op i Boligretten eller ved Beboerklagenævnet og forklarer om klagepunkterne.

Forklaringerne kan med fordel støttes af detaljerede notater om, hvornår episoderne har fundet sted.

Boligretten lægger stor vægt på, at der er flere beboere, der føler sig generet og, at det er gentagne hændelser. En klage, som kun er underskrevet af 1 person, vil derfor oftest kun kunne føre en til mild påtale.

Du vil i princippet være anonnym indtil en evt. sag i Beboerklagenævnet eller Boligretten. Men du skal dog være opmærksom på, at påklagede har ret til at få dit navn oplyst, hvis han/hun anmoder skriftligt om det.