Fremleje og Bytning


Fremleje:

Du har ret til at fremleje din bolig i op til 2 år ved midlertidig fraflytning (sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse mv.). Der skal foreligge dokumentation for, at opholdet er midlertidigt.

Du skal selv udarbjede lejekontrakt (formular kan rekvireres på boligforeningens kontor), og vi skal understrege, at du er ansvarlig for lejemålet i fremlejeperioden (betaling af husleje, vedligeholdelsesstand, overholdelse af husorden mm.). Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler. Du må højst fremleje til én person pr. beboelsesrum.

Fremlejeaftalen, skal godkendes af boligforeningen senest 2 uger før din midlertidige fraflytning.  

 

Du kan hente en standardkontrakt her:   DOWNLOAD LEJEKONTRAKT

 

 husk at medsende dokumentation for dit midlertidige fravær og hvis du bor i en ungdoms- eller kollegiebolig, skal der også sendes dokumentation for, at den, du fremlejer til, er under uddannelse.


Bytning:

Du har ret til at bytte bolig med en anden lejer af en privat eller en almen bolig.

Boligforeningen kan dog modsætte sig bytningen, hvis: 

1) den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år,

2) boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller

3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Ved bytning er der tale om en fraflytning, det vil sige, at boligen skal opsiges, istandsættes (14 dages istandsættelsesperiode), og der skal betale nyt indskud, som ved en ganske almindelig udlejning, forskellen er blot, at man tilsidesætter ventelisten.

Du kan på Boligselskabernes Landsforenings (BL) hjemmeside,
www.bl.dk tilmelde dig et bytteregister.