Varmemester

Alle henvendelser vedrørende reparationer skal rettes til ejendomsmester Henrik Stage JuelHenrik Stage Juel Dianavænget 19 B,
5250 Odense SV
6617 1685
e-mail: hj@kristiansdal.dk
telefontid: mandag-fredag 07.30-08.30
ekspeditionstid: mandag-fredag 08.30-09.00

Udenfor kontortid: Kan beboerservice bestilles på mail, telefonsvarer eller fax.
Hvis der opstår fejl, som kræver omgående udbedring: Ring til vagtcentralen ved Falck på telefon 70 27 03 24. Referer til, at Boligforeningen Kristiansdal har en vagtaftale med Falck.