Udlejningsregler


UDLEJNINGSREGLER

for Dalum Bygge- og Boligforening

Oprykningsventeliste: Gælder for hver 2. ledige bolig:

Ansøgere med bolig i Dalum Bygge- og Boligforening har fortrinsret
frem for ikke bolighavende ansøgere efter nedenstående regler:
Almindelig enteliste: Gælder for hver 2. ledige bolig:

Ansøgere uden bolig i Dalum Bygge- og Boligforening har fortrinsret efter nedenstående regler, hvis ingen har fortrinsret efter kolonne A:
bedste ancinennitet (den der i længst tid har betalt for at stå på venteliste) bedste ancinennitet (den der i længst tid har betalt for at stå på venteliste) Revideret  04 06 2019