Beboerhåndbog

 • Beboerhåndbog Langeliniekollegiet Odense den 4. Januar 2006
 

 • Formandens opgaver

  Ejendommen:

  Formanden skal sørge for at skader meldes til ejendomsmesteren. For at sikre at det sker skal han med korte mellemrum inspicere fællesarealer og kollegiets ejendele. 

  Formanden modtager henvendelse fra kollegiets beboere vedrørende skader i deres lejlighed eller skader de bemærker andre steder på kollegiet.

  Formanden henvender sig til ejendomsmesteren når flaskecontaineren skal tømmes.

  Formanden bestiller pærer og sikringer hos ejendomsmesteren.

  Formanden sender regninger vedrørende kollegiets udgifter til Kristiansdal.

  Beboerne:

  Formanden er kontaktperson for kollegiets beboere og deres repræsentant over for Kristiansdal.

  Formanden sørger for at kollegiemøder og generalforsamlingen annonceres på opslagstavlen i rette tid.

  Formanden sørger for mad og drikkevarer til beboermøderne.

  Formanden byder nye beboere velkommen og udleverer beboerhåndbogen og vasketøjsposen.

  Det er formandens opgave at sørge for at beboerne modtager opdaterede sider til beboerhåndbogen når der forekommer ændringer i denne.

  Formanden modtager beboerhåndbogen og vasketøjsposen fra beboere der flytter fra kollegiet.

  Formanden bestiller hver år i september en container til oprydningen af kælderen og cykelkælderen.

  Formanden annoncerer oprydningen af kælderen og cykelkælderen i god tid, så beboerne mindes om at markere deres ejendele.

  Hvis formanden er indisponibel overtager næstformanden formandens opgaver.  Praktiske oplysninger

  Udvalg og poster:

  Udvalg op poster bliver besat efter behov.

  Alle beboere er valgbare til alle udvalg.


  Kollegieråd:

  Kollegierådet består af fem medlemmer.
  Formanden, næstformanden og tre menige medlemmer.

  Formandens opgave er at varetage interessen af og virke til gavn for kollegianerne på langeliniekollegiet.
  Se endvidere vedlagte 
  "Vedtægter for kollegianerforeningen på Langeliniekollegien fra den 11. 10. 1984".


  Netværksudvalg:

  Der tilstræbes at netværksudvalget til enhver tid udgøres af mindst to kyndige personer. Dette udvalg skulle have kompetence til at træffe teknisk administrative beslutninger i forhold til netværket. De har ikke kompetence til selvstændigt at træffe beslutninger af større økonomisk rækkevide.


  Aktivitetsudvalg:

  Udvalget består af mindst to medlemmer.

  Udvalgets opgave er at arrangere forskellige sociale aktiviteter for beboerne.


  Nøgler:

  Den store "firkantede" nøgle passer til yderdørene (også kælderdørene) og til den hvide postkasse til aviser, der hænger ved hoveddøren.

  F-nøglen passer til alle fælleslokaler (også opbevaringsrummet ved cykelkælderen).

  V-nøglen passer forhåbentlig til din lejlighed.

  Det er vigtigt at holde dørene aflåst, der er allerede blevet stjålet en græsslåmaskine (fra cykelkælderen) og en kano (fra græsplænen).


  Internet:

  Ved spørgsmål kan du henvende dig til netudvalget.


  Telefon:

  Udbyderen er Cirque: www.cirque.dk
Vores kontaktperson ved Dansk Data Net er: Rene Andersen
han kan kontaktes på telefon: 21 22 18 23 
eller på: 63 13 40 00
 • Hvis man ønsker en specificeret regning kan den findes på selskabets hjemmeside. Der findes en kode til brug på deres selvbetjening i det brev du fik i starten af abonnementsperioden. 

  Faktureringsgebyret på 15 kroner bortfalder hvis man betaler via PBS.

  Hvis du vil ringe ud skal du taste "0" før telefonnummeret.

  Når du vil ringe inden for kollegiet skal du ikke taste "0" før nummeret. Nummeret du skal taste internt er værelsesnummeret uden 0.
  For at ringe til lejlighed 302 skal der altså tastes "32".


  Porttelefon:

  For at ringe på (dørklokke) skal der i porttelefonen tastes "B" og derefter værelsesnummeret uden 0. 
  For at ringe på ved lejlighed 103 skal der altså tastes "B13".

  Hvis der er nogen ved døren der har ringet på ved din lejlighed skal du taste "5" for at åbne døren.


  Licensmanden:

  I behøver ikke at lukke licensmanden ind, han kan stille spørgsmålene via dørtelefonen.