Kristiansdal holdt repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2024, i lokaler på Energy Park ved Odense Stadion.

På mødet blev næstformand Jane Dideriksen genvalgt uden modkandidater, og der var ligeledes genvalg til bestyrelsesmedlem Trine Petersen og Randi B. Krauch uden modkandidater. 

Et tydeligt signal fra repræsentantskabet om stor opbakning til bestyrelsen, der sikrer et solidt fundament i bestræbelserne for at fastholde og videreudvikle Kristiansdal, herunder bidrage til forberedelserne til en kommende fusion med Kollegieboligselskabet.

Efter det officielle repræsentantskabsmøde, orienterede konsulent Tinus Lassen fra BL, om praktik, lovgivning og status på fusionsplanerne med Kollegieboligselskabet.

repræsentantskabsmøde