- Nej til et tilbud?

Ansøger på almindelig venteliste:

Når du har betalt for at stå på venteliste, er der ingen begrænsning for, hvor mange gange, du må takke nej til et tilbud. Men vi vil opfordre dig til at begrænse din ansøgning til de boliger, som du reelt er interesseret i.

Ansøgere, som søger med fortrinsret fra en ungdomsbolig i Odense. (Efter 2 årig boperiode, eller ved afsluttet uddannelse)

Du må takke nej til 5 tilbud, herefter går du over til at søge som almindelig ansøger uden fortrinsret.