- Hvordan får jeg en bolig?

Ansøgning om bolig.
 
  • for at få tildelt bolig i Kristiansdal, skal du være på venteliste, det koster kr. 225.
  • herefter skal der betales årligt ajourføringsgebyr på kr. 125 (opkrævning på ajourføringsgebyr udsendes automatisk til dig 1 år efter, at vi har modtaget dit opnoteringsgebyr, hvis du undlader at betale gebyret, vil du blive slettet af foreningens venteliste.)
  • når vi har modtaget dit opnoteringsgebyr, kan du søge bolig i Kristiansdal.
  • Du kan opnotere dig her på hjemmesiden. Klik på 'søg bolig' - udfyld skemaet. 
Vores ældreboliger kan søges gennem Kommmunen, da Kommunen har anvisningsret.


Vores ungdoms- og kollegieboliger kan søges på www.studiebolig-odense.dk (bemærk, det er gratis at søge)