Udlejningsregler

 

UDLEJNINGSREGLER
for Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening

prykningsventeliste: Gælder for hver 2. ledige bolig:

Ansøgere med bolig i Smede og Maskinarbejdernes Abf. har fortrinsret
frem for ikke bolighavende ansøgere efter nedenstående regler:
Almindelig enteliste: Gælder for hver 2. ledige bolig:

Ansøgere uden bolig i Smed og Maskinarbejdernes Abf.
har fortrinsret efter nedenstående regler, hvis ingen har fortrinsret efter kolonne A:
bedste ancinennitet (den der i længst tid har betalt for at stå på venteliste) bedste ancinennitet (den der i længst tid har betalt for at stå på venteliste)