Fremleje og bytning

Fremleje:

Du har ret til at fremleje din bolig i op til 2 år ved midlertidig fraflytning (sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse mv.). Der skal foreligge dokumentation for, at opholdet er midlertidigt.

Du skal selv udarbjede lejekontrakt (formular kan rekvireres på boligforeningens kontor), og vi skal understrege, at du er ansvarlig for lejemålet i fremlejeperioden (betaling af husleje, vedligeholdelsesstand, overholdelse af husorden mm.). Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler. Du må højst fremleje til én person pr. beboelsesrum.

Fremlejeaftalen, skal godkendes af boligforeningen senest 2 uger før din midlertidige fraflytning. 

Kontrakten kan downloades her


Bytning:

Du har ret til at bytte bolig med en anden lejer af en privat eller en almen bolig. 

Boligforeningen kan dog modsætte sig bytningen, hvis du har boet i boligen i mindre end 3 år, hvis din bolig vil blive beboet af mere end én person pr. beboelsesrum efter bytningen, eller hvis boligforeningen i øvrigt har en rimelig begrundelse. 

Ved bytning er der tale om en fraflytning, det vil sige, at boligen skal opsiges, istandsættes (14 dages istandsættelsesperiode), og der skal betale nyt indskud, som ved en ganske almindelig udlejning, forskellen er blot, at man tilsidesætter ventelisten. 

Du kan på Boligselskabernes Landsforenings (BL) hjemmeside, www.bl.dk tilmelde dig et bytteregister.