Husorden

HUSORDEN 
Odense den 4. Januar 2006Vaskekælderen

Tørrestativerne må ikke fjernes fra vaskekælderen.

Vasketøjskurvene må heller ikke fjernes fra vaskekælderen. Til transport af vasketøj kan beboerne benytte den udleverede vasketøjspose.

Det er ukollegialt at bruge andre beboeres vaskepulver mm. uden deres accept.

Det er også ukollegialt at tage andres våde vasketøj ned fra tørrestativer og tørresnorene.

Hvis man tager andres vasketøj ud af tørretumbleren eller vaskemaskinen putter man det i en af kurvene uden hjul.

Hvis man tager andres tørre vasketøj ned fra tørrestativer og tørresnorene placeres tøjet omhyggeligt på et af bordene.

Kurvene med hjul er købt til at transportere vådt vasketøj til tørretumbleren eller tørresnorene, og skal ikke bruges til opbevaring af vasketøj.


Lejeren

Lejlighed:

Beboerhåndbogen er kollegiets ejendom. Det er lejerens pligt at indsætte evt. opdaterede sider der udleveres af formanden, så beboerhåndbogen holdes ajour. Ved fraflytning er det lejerens opgave at aflevere beboerhåndbogen til formanden. Er beboerhåndbogen bortkommet eller ikke ajourført bliver omkostningerne til genoprettelsen trukket fra lejerens depositum. 

Når der opdages skader i lejligheden skal man henvende sig til kollegiets formand så der kan rettes op på dem med det samme.

Kristiansdal har i 2002 vedtaget at fremme beboernes interesser. Som led i denne beslutning får beboerne mulighed for individuelle til- og fravalg i forhold til f.eks. hårde hvidevarer. Se vedlagte målsætning 2002.

Det står frit for kollegianerne at male deres lejlighed så længe det er håndværksmæssig korrekt udført. Vægge skal dog være hvidt ved fraflytning og alt træværk skal have samme farve. Der gøres i øvrigt opmærksom på boligforeningens fraflytningsregler (vedlagt).

Vasketøjsposen er kollegiets ejendom. Den afleveres sammen med beboerhåndbogen til kollegiets formand ved fraflytning. Er vasketøjsposen bortkommet trækkes omkostningerne for en ny fra lejerens depositum.

Der må ikke støjes eller høres høj musik på hverdage efter klokken 22. I weekenden udvises er almindelig omtanke. Klager efterkommes straks.

Støm, vand og varme betales via den samlede husleje, så undgå unødigt spild.


Internet:

Der må kun downloades store filer fra klokken 0 til klokken 7. Man skal holde sig til reglerne opstillet af netværksudvalget.


Gæster:

Alle beboere er ansvarlig for at deres gæster overholder kollegiets regler og kan trækkes til ansvar for disses handlinger.


Fællesarealer:

Det er pga. brandfare ikke tilladt at opbevare løsøre på gange og trapper.

Når du bemærker skader i fællesarealerne bedes du at rette henvendelse til formanden så han kan sørge for at disse repareres.

Regler for brug af fælleskøkkenet og rengøringen af gangen opstilles af beboerne på den pågældende etage. Hvis dette ikke fungerer kan kollegianerrådet opstille et regelsæt.

Husk at sætte et "nej tak til reklame" klistermærke på din postkasse hvis du ikke ønsker reklamer. På den måde kan vi måske undgå at indgangspartiet oversvømmes af gamle reklamer.


Kælderen:

Før der deponeres ejendele i kælderen markeres de tydeligt med navn og lejlighedsnummer.

TV, pool bordet og gæsteværelset i kælderen kan reserveres ved at man skriver sig på kalenderen på opslagstavlen.


Udendørs:

Papiercontaineren er udelukket til papir. Pap (også beskidte pizzabakker) skal smides i affaldscontainerne.

Der nedlægges forbud mod grilning på terrassen i stueplan.

Det er tilladt at grille på 1. sals terrasse så længe det ikke generer beboere. Hvis der forekommer generende grilning opfordres beboeren til at henvende sig til kollegianerrådet for at få ændret denne regel.

Der må grilles på græsplænen så længe der ryddes op bagefter.

Reservering af grillen sker ved at skrive sig på kalenderen på opslagstavlen.

Når der luftes hunde på græsplænen er ejeren af hunden ansvarlig for at fjerne hundens efterladenskaber, så andre ikke solbader sig i dem.


Og husk - vis hensyn ved omgang med kollegiets ejendele og dine medbeboere.