Regler om husdyrhold


Regler for husdyrhold:

Det er ikke tilladt at holde dyr i blok 1 og 3. Ved hold af dyr i blok 2 (lejlighederne) skal følgende regler overholdes:
Generelle regler: Der må max. Holdes et større husdyr/kæledyr pr lejlighed. For hundes og katte gælder, at der max. må være 6 katte og 3 hunde i blok 2. Husdyr er underlagt det normale klagesystem. Et ansøgningsskema skal udfyldes og derefter godkendes af Rådet, inden man kan anskaffe sig et dyr. Avl er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at holde dyr, der er giftige eller kan forveksles med sådanne. Der må ikke holdes støjende dyr, som opholdes sig udendørs. Fodring af andres dyr er ikke tilladt. Der må ikke være husdyr på kollegiets indendørs fællesarealer. I tvivlstilfælde træffer Rådet beslutninger. Mindre husdyr betegnes hamstere, marsvin, kaniner, fugle osv. Disse dyr må ikke være giftige eller udendørsdyr. Alle former for krybdyr er ikke tilladt.

Større kæledyr:

Regler for hold af kat: 


Alle katte skal være steriliseret, kastreret eller have p-piller. Katte skal have halsbånd med navn og adresse/telefonnummer. Som hovedregel må katten kun lukkes ud, når ejeren er hjemme. Der må ikke installeres kattelem.

Regler for hold af hund: 

Hunde skal altid holdes i snor på kollegiets område og må ikke luftes på kollegiets store græsarealer (arealerne omkring blok 1 og 3) Alle hunde skal bære halsbånd med navn og adresse/telefonnummer. Hundens efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. En ansvarsforsikring for hunden skal forevises for Rådet senest en måned efter anskaffelsen. Hunden må ikke opholde sig udendørs i fx en hundegård, når ejeren ikke er hjemme. Rådet vurderer tilladelsen til at holde hund ud fra racens karakteregenskaber.

Brud på reglerne vil medføre en klage efter det gældende klagesystem.