Fremleje

Fremleje:

Du har ret til at fremleje din bolig i op til 1 år ved midlertidig fraflytning (sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse mv.). Der skal foreligge dokumentation for, at opholdet er midlertidigt.

Du skal selv udarbjede lejekontrakt (formular kan rekvireres på boligforeningens kontor), og vi skal understrege, at du er ansvarlig for lejemålet i fremlejeperioden (betaling af husleje, vedligeholdelsesstand, overholdelse af husorden mm.). Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler. Du må højst fremleje til én person pr. beboelsesrum.

Fremlejeaftalen, skal godkendes af boligforeningen senest 2 uger før din midlertidige fraflytning.

Download fremelejekontrakt.