Varmemester


Ejendomsmester Niels Pedersen
Stentevej 13 G, 5610 Assens
64714228 - fax 64714229
e-mail: np@kristiansdal.dk
telefontid: mandag-fredag: kl. 8-9
kontortid: mandag-fredag: kl. 9-9.30

Udenfor kontortid: Kan beboerservice bestilles på mail, telefonsvarer eller fax.
Hvis der opstår fejl, som kræver omgående udbedring: Ring til vagtcentralen ved Falck på telefon 70 27 03 24. Referer til, at Boligforeningen Kristiansdal har en vagtaftale med Falck.