Kristiansdal og Kollegieboligselskabet igangsætter fusionsproces.

20-03-2024