Fortrinsret kollegie- og ungdomsboliger

16-04-2014

Fortrinsret på tværs af byens boligselskaber:
Der er indgået aftale om fortrinsret til almene familieboliger for beboer i støttede ungdomsboliger i Odense. Fortrinsretten gælder på tværs af byens boligselskaber på følgende betingelser:
- Ansøger skal have boet 2 år i samme støttede ungdomsbolig, og fortsat bebor denne.
- Ansøgeren skal være under uddannelse, eller have afsluttet en uddannelse indenfor de seneste 3 måneder.

MAN KAN MAXIMALT FÅ 5 TILBUD MED FORTRINSRET.

Herudover har beboere i ungdoms- og kollegieboliger administreret af Kristiansdal fortrinsret til Kristiansdals familieboliger i opsigelsesperioden efter endt uddannelse.

Kontakt udlejnigen på 63142250 for opskrivning.