Kristiansdal-modellen

Foreningens bestyrelse har besluttet, at det skal være både bedre og billigere at være beboer i Kristiansdal. Derfor har vi vedtaget den såkaldte ’Kristiansdals-model’, og vi vil gøre driften af afdelingerne billigere.

Kristiansdal-modellen:


Hvis man for eksempel vil have et nyt køkken, kan den enkelte beboer selv henvende sig til et køkkenfirma efter eget valg og få udarbejdet tilbud. Tilbuddet sendes til administrationen, som foretager en vurdering af projektet, og hvis vi kan godkende det, vil du modtage en finansieringsaftale med krav om tilbagebetaling over huslejen over en 10-årig periode. Når du har underskrevet og returneret aftalen sætter du arbejdet i gang, og vi betaler regningen.

Vi låner ud til 1% over diskontoen, og omregnet betyder det, at det koster dig ca. 100 kr. om måneden pr. 10.000,- kr.  du låner i 10 år.

Prisen for et nyt køkken indeholder typisk også arbejdsløn, men der er jo beboere, der sagtens kan sætte et køkken op selv og derved spare en del penge. Det kan vi også håndtere.

Der kan være andre forbedringer i boligen, som beboerne gerne vil have, og det kan vi også finde ud af. Vi forudsætter dog, at prisen er mindst 10.000 kr, hvis vi skal finansiere. Kontakt udlejningsafdelingen for at høre nærmere.


Billig drift.

Ejendomsfunktionærerne udfører et godt og nødvendigt arbejde, og de finder løbende effektiviseringer og forbedringer.

Vi arbejder på nogle omlægninger, som vil medføre, at der er opgaver, der ikke udføres i fuldt omfang i ferietiden. På den måde kan vi spare penge til afløsning, og når vi sparer penge, bliver huslejen mindre.

Vi samarbejder også med afdelingsbestyrelserne på at ændre lidt i de grønne områder, så det bliver lettere og billigere at passe og vedligeholde dem. Vi skal fortsat have pæne områder, men jo lettere områderne er at passe, jo billigere er det for beboerne.


Venlig hilsen,

Morten Kæmpe
formand