H. C. Ørsteds Kollegiet


AFDELINGSINFORMATION
480 stk. 1-rums kollegieboliger og 40 stk. 2 rums kollegieboliger.
I alt 520 boliger ca. 3 km. fra centrum og nabo til SDU.
Alle Kollegiets 1 rums boliger (16 m2) har eget badeværelse og fælleskøkkener (16 pers. pr. køkken)
og de 2 rums har både eget køkekn og bad.
Det er små boliger (værelser) men til en lav husleje, og der er mange sociale aktiviteter på
kollegiet. Desuden stort beboerhus, motionsrum mm.

Byggeår Ikke oplyst
Husdyr Ingen husdyr
Hvidevarer
appliance icon appliance icon
Vaskemuligheder Der er fælles vaskeri.
Opvarmning fjernvarme
Parkering Der er fælles parkeringsplads
Yderligere Der er fælles køkken for alle 1 rums boliger, og eget køkken til 2 rums boliger.

Boligtyper
Hvor Type Værelser Leje Indskud Størrelse Plantegning Kort
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 1 1.542,00 kr. 4.200,00 kr. 16,0 m2
Niels Bohrs Alle Ungdomsbolig 2 2.732,00 kr. 7.500,00 kr. 45,0 m2

Ansøg om ungdoms-/studiebolig

Vores studie- og ungdomsboliger kan søges på www.studiebolig-odense.dk  (bemærk, det er gratis at søge)


Fremleje HCØ

Du har ret til at fremleje din bolig i op til 1 år ved midlertidig fraflytning (sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse mv.). Der skal foreligge dokumentation for, at opholdet er midlertidigt.
Du skal selv udarbejde lejekontrakt (formular kan rekvireres på boligforeningens kontor), og vi skal understrege, at du er ansvarlig for lejemålet i fremlejeperioden (betaling af husleje, vedligeholdelsesstand, overholdelse af husorden mm.). Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler. Du må højst fremleje til én person pr. beboelsesrum.
Fremlejeaftalen, skal godkendes af boligforeningen senest 2 uger før din midlertidige fraflytning.


Kontonummer

Arbejdernes Landsbank:  Reg.nr.: 5391 0388650
For øverførsel fra udlandet:
DK4553910000388650
ALBADKKK
CVR nr. 10188628


Lån af møbler

Der er mulighed for at låne møbler på H.C.Ørstedskollegiet. Såfremt du har brug for dette, skal du udfylde den vedlagte møbelseddel, som følger med lejekontrakten og fremsende denne til portnerkontoret. Bor du allerede på kollegiet, kan du henvende dig på portnerkontoret.
Der er mulighed for at låne boksmadras, vægreol, skrivebord, skuffesektion, sofa og sofabord. Møblerne skal du selv sørge for at bære tilbage til kælderen senest på fraflytningsdagen, så lejemålet er tømt ved fraflytningssynet.


Portner

Nøgleudlevering, fejl/mangler i boligen, henvendelse til:
Portner Claus Trelle,  tlf. 30 43 30 80, portner@hcokollegiet.dk
Træffetid: 
kl. 08-08.30 og 12-12.30 (mandag-fredag) 
kl. 15-15.30 (mandag-torsdag) 


Regler for husdyrhold

Regler for husdyrhold:
Det er ikke tilladt at holde dyr i blok 1 og 3. Ved hold af dyr i blok 2 (lejlighederne) skal følgende regler overholdes:
Generelle regler: Der må max. Holdes et større husdyr/kæledyr pr lejlighed. For hundes og katte gælder, at der max. må være 6 katte og 3 hunde i blok 2. Husdyr er underlagt det normale klagesystem. Et ansøgningsskema skal udfyldes og derefter godkendes af Rådet, inden man kan anskaffe sig et dyr. Avl er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at holde dyr, der er giftige eller kan forveksles med sådanne. Der må ikke holdes støjende dyr, som opholdes sig udendørs. Fodring af andres dyr er ikke tilladt. Der må ikke være husdyr på kollegiets indendørs fællesarealer. I tvivlstilfælde træffer Rådet beslutninger. Mindre husdyr betegnes hamstere, marsvin, kaniner, fugle osv. Disse dyr må ikke være giftige eller udendørsdyr. Alle former for krybdyr er ikke tilladt.
Regler for hold af kat: 
Alle katte skal være steriliseret, kastreret eller have p-piller. Katte skal have halsbånd med navn og adresse/telefonnummer. Som hovedregel må katten kun lukkes ud, når ejeren er hjemme. Der må ikke installeres kattelem.
Regler for hold af hund: 
Hunde skal altid holdes i snor på kollegiets område og må ikke luftes på kollegiets store græsarealer (arealerne omkring blok 1 og 3) Alle hunde skal bære halsbånd med navn og adresse/telefonnummer. Hundens efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. En ansvarsforsikring for hunden skal forevises for Rådet senest en måned efter anskaffelsen. Hunden må ikke opholde sig udendørs i fx en hundegård, når ejeren ikke er hjemme. Rådet vurderer tilladelsen til at holde hund ud fra racens karakteregenskaber.

Brud på reglerne vil medføre en klage efter det gældende klagesystem.


Vedlagte filer